Durant tot l'any: 

 

CURSOS DE CATALÀ NIVELLS A1,A2,B1 i B2

 

 CURSOS ONLINE de tots els nivells i ortografia